اطلاع در مورد ویروس کوورونا در استان تورینگن

فهرست

 1. اطلاعات کلی
 2. اطلاعات چند زبانه تر
 3. آخرین اطلاعات(آخرین بروزرسانی در:12.11.2020 )

اطلاعات کلی

لطفا از افرادی که به عنوان مناطق خطرناک برای گسترش تاج استفاده می شوند ، مراقب باشید و از تماس مستقیم با آنها برای محافظت از آنها خودداری کنید. سوزاندن برای افراد مبتلا به بیماری های زیر بسیار مهم است:

 • افراد با سن بالاتر از ۵۰ – ۶۰
 • بیماران مبتلا به دیابت ، بیماری های قلبی ، مشکلات تنفسی ، اختلالات دستگاه گوارش و سرطان
 • افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند

اطلاعات چند زبانه تر

آخرین اطلاعات


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 11/12/2020 9:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۳۹۵
 • تعداد مبتلیان فعال: ۸۴
 • تعداد بهبود یافتگان : ۳۰۴
 • تعداد فوت شدگان: ۷
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۳۱۴۱

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.htm


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 10/08/2020 9:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۲۱۸
 • تعداد مبتلیان فعال: ۸
 • تعداد بهبود یافتگان : ۲۰۳
 • تعداد فوت شدگان: ۷
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۲۷۹

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.htm


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 09/25/2020 13:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۲۱۵
 • تعداد مبتلیان فعال: ۳۴
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۷۴
 • تعداد فوت شدگان: ۷
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۲۶۹

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.htm


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 09/17/2020 9:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۱۸۸
 • تعداد مبتلیان فعال: ۲۶
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۵۵
 • تعداد فوت شدگان: ۷
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۲۰۶

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 09/09/2020 12:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۱۷۱
 • تعداد مبتلیان فعال: ۱۲
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۵۳
 • تعداد فوت شدگان: ۶
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۱۲۲

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 09/02/2020 14:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۱۵۸
 • تعداد مبتلیان فعال: ۱
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۵۱
 • تعداد فوت شدگان: ۶
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۱۱۷

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 08/03/2020 15:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۱۴۶ 
 • تعداد مبتلیان فعال: ۵ 
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۳۵
 • تعداد فوت شدگان: ۶
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۶۲

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** نگهداری از کودکان و مدرسه از تاریخ ۳۱.ام آگوست (۲۸.۰۷.۲۰۲۰) **

مدارس و مهد کودک‌ها از تاریخ ۳۱.ام آگوست باز میشوند و فعالیت معمول خود را از سر می‌‌گیرند. کودکان و نوجوانان می‌‌توانند به این ترتیب بدون محدودیت تحت نگهداری و تدریس قرار گیرند. برای این منظور، یک برنامه ی سه مرحله‌ای در نظر گرفته شده در صورت مشاهده ی توسعه ی مجدد ویروس کورونا.

اقدام اول: آن نامه رفت و آمد به هدف پیشگیری از ابتلا (سبز)

 • تمامی‌ کودکان و نوجوانان از نگهداری و تدریس کامل بهره مند می‌‌شوند.
 • تمام پرسنل در محل کار حاضر هستند.
 • آیین نامه‌ای از مواردی که جهت جلوگیری از عفونت می‌‌بایست رعایت شوند، تعیین خواهد شد.

اقدام دوم: محدود کردن رفت و آمد در صورت افزایش تعداد مبتلیان (زرد)

 • در صورت دیده شدن یک مورد ابتلا به کورونا در مدارس یا مهد کودک ها
 • مشاهده افزایش محلی یا منطقه‌ای مبتلایان به ویروس
 • در این صورت اقدمات پیشگیرانه بیشتری تدوین خواهند شد.

اقدام سوم (قرمز):

 • افزایش شدید آمار مبتلا شدگان
 • قوانین موقت برای مهد کودک‌ها و مدارس مد نظر قرار خواهند گرفت.

منبع: https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/2020-07-23_Stufenkonzept_Schule_Kita_Pandemie_2020-2021.pdf


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 07/24/2020 9:00 **

تعداد مبتلا شدگان:۱۴۴ *

تعداد مبتلیان فعال: ۶ *

تعداد بهبود یافتگان : ۱۳۲*

تعداد فوت شدگان: ۶*

تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۵۴*

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 07/18/2020 9:00 **

تعداد مبتلا شدگان:۱۴۳ *

تعداد مبتلیان فعال: ۷ *

تعداد بهبود یافتگان : ۱۳۰*

تعداد فوت شدگان: ۶*

تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۶۹*

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** بخشنامه کورونا — موارد مهم جهت تطبیق به طور خلاصه (۱۳.۰۷.۲۰۲۰)**

این مورد از تاریخ ۱۶.۰۷.  تا ۳۰.۰۸.۲۰۲۰ اعتبار دارند.

 

 قوانین جهت دید و بازدید آزادتر شده *

  دو بار در روز هر صاحب خانه یا بیمار به مدت دو ساعت میتواند مهمان یا ملاقات کننده داشته باشد +

 

درمکان‌های بسته هنوز اطلاعات جهت تماس و ارتباط با مشتریان باید جمع آوری شود برای *

رستوران ها +

برنامه‌ها درمکان‌های باز +

نمایشگاه، بازارهای خاص +

سالن ها- و استخرهای تفریحی، استخرهای آب گرم، سونا +

موسسات فرهنگی‌ با حضور تماشاچی (موزه ها، تئاتر، سینما و غیره) +

 

تا تاریخ ۳۰ام. آگوست مکان‌های زیر همچنان بسته خواهند ماند *

دیسکوها، کلوب ها +

روسپی خانه‌ها و موارد مشابه +

 

منبع: https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, ۰۹.۰۷.۲۰۲۰، ۰۷:۰۰ **

تعداد مبتلا شدگان:۱۳۷ *

تعداد مبتلیان فعال: ۱ *

تعداد بهبود یافتگان : ۱۳۰*

تعداد فوت شدگان: ۶*

تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۸۹*

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


فارسی|دری 05/06/2020


فارسی|دری 03/06/2020


فارسی|دری 29/05/2020


فارسی|دری 15/05/2020


فارسی|دری 13/05/2020


فارسی|دری 08/05/2020


فارسی|دری 06/05/2020


فارسی|دری 20/04/2020


فارسی|دری 16/04/2020


فارسی|دری 14/04/2020


فارسی|دری 08/04/2020


فارسی|دری 03/04/2020


فارسی|دری 02/04/2020


فارسی|دری 31/03/2020


فارسی|دری 30/03/2020


فارسی|دری 27/03/2020


فارسی|دری 25/03/2020


فارسی|دری 23/03/2020


ده مورد ابتلا به ویروس کرونا در منطقه ایلم تایید شده است

چهار مورد جدید ابتلا شناسایی شده است

در مجموع ده نفر و در قرنطینه خانگی به سر میبرند.

[1, 21.03.2020, 18 Uhr] https://www.ilm-kreis.de/Quicknavigation/Startseite/Stand-Samstag-21-M%C3%A4rz-2020-18-Uhr-10-best%C3%A4tigte-Coronavirus-F%C3%A4lle-im-Ilm-Kreis.php?object=tx,2778.5&ModID=7&FID=2778.1947.1

[2, 21.03.2020, 10 Uhr] https://www.landesregierung-thueringen.de/corona-bulletin


** صفحات اینترنتی اطلاعات چند زبان 

WDRforyou

اطلاعات به روز ، از جمله در مورد ویروس کرونا را به زبان های فارسی ، عربی ،انگلیسی و آلمانی در اختیار قرار

میدهد

می توانید از طریق فیس بوک مسنجر اخبار را دنبال کنید

 لینک سایت

https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou

اطلاعات به روز شده روزانه را به زبان ها ارائه می دهد  handbook germany

عربی https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus.html

 انگلیسی: https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus.html

فارسی: https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus.html

پشتو: https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus.html

آلمانی: https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus.html


فرمان عمومی مورخ 19 مارس 2020

این فرمان عمومی تا 19 آوریل 2020 اعمال می شود
تکمیل لیست ممنوع
زمین های بازی کودکان تعطیل هستند و استفاده از آنها مجاز نمیباشد
 تجمعات تصادفی یا توافق شده در پارک ها ممنوع است
 همچنین باید موارد زیر بسته باشند
 آرایشگاه ها
استودیوی تاتو ، پیرسینگ و آرایشی
استودیوهای ماساژ و سلامتی
پیشنهادات اقامتی در اقامتگاه های توریستی برای اهداف توریستی
ولی موارد زیر همچنان مجاز هستند
( تشییع جنازه (فقط در فضای باز و محدود به معدود افراد
 عروسی ها فقط برای زوجین و شاهدها و والدین و فرزندان زوج 
  اهدای خون
   فروش خارج از رستوران 
  گروه بندی درآنجا و حداقل فاصله 1.5 متری بین افراد باید در صف نگه داشته شود
  مشاوره های دوران بارداری

تغییر جدول زمانبندی راه آهن جنوب تورینگن
از روز جمعه 20 مارس تا احتمالاً یکشنبه نوزدهم آوریل 2020
جنوب تورینگن:قطارهای مسیر ارفورت  ایلمناو و رنشتایگ کاهش میابد
قطارها  در شب جمعه / شنبه  و  شنبه / یکشنبه آینده وهمچنین  آخر هفته بین ایلمناو و ایستگاه رنشتایگ کنسل شده و قطار جایگزینی وجود ندارد

چهارمین مورد ابتلا به ویروس کرونا در منطقه ایلم تایید شده است.
خانم 52 ساله ای با علائم آنفولانزا، تست کرونای او مثبت بود. او تحت معالجه قرار گرفته و اداره بهداشت با افرادی که در تماس با این خانم بوده تماس گرفته و آنها در قرنطینه خانگی به سر میبرند

‫‪###‬‬ ‫صبح(‬ ‫‪8:18‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪،‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫مارس‬ ‫‪19‬‬ ‫)‬ ‫هستند‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫همچنان‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫‪###‬‬

غذايی‬ ‫مواد‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫نانوايی‬
‫مزرعه‬ ‫و‬ ‫باغی‬ ‫خوراکی‬ ‫محصولات‬ ‫مستقيم‬ ‫عرضه‬ ‫های‬ ‫مغازه‬ ‫و‬ ‫هفتگی‬ ‫بازارهای‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫مارکت‬ ‫سوپر‬ ‫‪،‬‬ ‫نوشيدنی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫ها‬ ‫بانک‬
‫ها‬ ‫داروخانه‬
‫خشکبار‬ ‫و‬ ‫بهداشتی‬ ‫محصولات‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫ی‬ ‫سنج‬ ‫بينايی‬ ‫و‬ ‫شنوايی‬ ‫مراکز‬
‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫های‬ ‫محموله‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫پست‬
‫ها‬ ‫محموله‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫تحويل‬ ‫خدمات‬
‫ا‬ ‫ه‬ ‫شويی‬ ‫خشک‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫لباسشوئی‬
‫خودرو‬ ‫قطعات‬ ‫فروش‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بنزين‬ ‫پمپ‬
‫چه‬ ‫باغ‬ ‫و‬ ‫باغ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصولات‬ ‫و‬ ‫منزل‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫لوازم‬ ‫‪،‬‬ ‫خانگی‬ ‫ات‬ ‫حيوان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫لوازم‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫فروش‬ ‫مراکز‬
‫ها‬ ‫فروشی‬ ‫عمده‬


‫هستند‬ ‫ممنوع‬ ‫يا‬ ‫دسترسی‬ ‫غيرقابل‬ ‫زير‬ ‫موارد‬
‫ها‬ ‫موزه‬ ‫و‬ ‫کنسرت‬ ‫های‬ ‫سالن‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫سينما‬ ‫‪،‬‬ ‫تئاترها‬ ‫‪،‬‬ ‫ديسکوها‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫کلوپ‬ ‫‪،‬‬ ‫بارها‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫کافه‬
‫ها‬ ‫سولاريوم‬ ‫و‬ ‫سونا‬ ‫‪،‬‬ ‫استخرها‬ ‫‪،‬‬ ‫بدنسازی‬ ‫های‬ ‫سالن‬
‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫موسيقی‬ ‫های‬ ‫آموزشگاه‬ ‫‪،‬‬ ‫شوله(‬ ‫هوخ‬ ‫س‬ ‫)فولک‬ ‫بزرگسالان‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کانون‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
‫وحش‬ ‫باغ‬ ‫‪،‬‬ ‫بازی‬ ‫های‬ ‫مين‬ ‫ز‬ ‫‪،‬‬ ‫ورزشی‬ ‫اماکن‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫کلوپ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گردهمايی‬
‫کازينو‬ ‫و‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫های‬ ‫سالن‬
‫بندی‬ ‫شرط‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫‪،‬‬ ‫ويژه‬ ‫بازارهای‬ ‫‪،‬‬ ‫هنری‬ ‫های‬ ‫نمايشگاه‬ ‫‪،‬‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫مايشگاه‬ ‫ن‬
‫روسپيگری‬ ‫مراکز‬
‫ها‬ ‫خانواده‬ ‫حمايتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫خانوادگی‬ ‫گروهی‬ ‫آموزشی‬ ‫تفريحی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ليه‬ ‫ک‬

‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نسل‬ ‫گردهمايی‬ ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫و‬ ‫مراکز‬
‫سالمندان‬ ‫گردهمايی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫مؤسسات‬
‫جوانان‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫های‬ ‫کلوپ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫جوانان‬ ‫ی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسات‬
‫روزانه‬ ‫مراقبت‬ ‫مراکز‬
‫مشاوره‬ ‫مراکز‬
‫زنان‬ ‫مراکز‬
‫است!‬ ‫ممنوع‬ ‫آزاد‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫تی‬ ‫ح‬ ‫ديدار‬ ‫و‬ ‫گردهمايی‬ ‫توجه‪:‬‬
‫منبع‬
‫‪https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-‬‬
‫‪19/20200319_Erlass_Massnahm_Ausbreiten_Virus_SARS-CoV-2.pdf‬‬


‫‪###‬‬ ‫ظهر(‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫‪5‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪،‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫مارس‬ ‫‪18‬‬ ‫)‬ ‫ايلمنو‬ ‫شهر‬ ‫شهردار‬ ‫‪،‬‬ ‫شولتايس‬ ‫دانيل‬ ‫‪###‬‬

ايلم‬ ‫قه‬ ‫ط‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫کرون‬ ‫ويروس‬ ‫به‬ ‫ابتلا‬ ‫شده‬ ‫تأييد‬ ‫مورد‬ ‫دو‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫آماده‬ ‫امتحانات‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫برای‬
‫‪https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfYoZqRPaZQKH2i8LQ6qUKZ4PZ9R8KVWRG‬‬
‫‪NHBTATKjeaPRw/viewform‬‬
‫ل‬ ‫منز‬ ‫تکاليف‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫برای‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫ديجيتال‬ ‫کمک‬
‫‪buddy@hsf.tu-ilmenau.de‬‬
‫شود‪.‬‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫دوهفته‬ ‫يا‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تازه‬ ‫خبر‪،‬‬ ‫يا‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫موثر‬ ‫بالا‬ ‫اقدامات‬ ‫آيا‬ ‫اينکه‬
‫کنيم‬ ‫حفظ‬ ‫جسمی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فاصله‬ ‫‪،‬‬ ‫باشيم‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫عاطفی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫مهم‪:‬‬
‫است‬ ‫محافظت‬ ‫بهترين‬ ‫بهداشت‬ ‫و‬ ‫فاصله‬
‫است‬ ‫مناسب‬ ‫بسيار‬ ‫لازم‬ ‫فاصله‬ ‫حفظ‬ ‫با‬ ‫طبيعت‬ ‫در‬ ‫هواخوری‬
‫‪

‬‬ ‫‫‪###‬‬ ‫است‬ ‫بسته‬ ‫هاوس(‬ ‫)رات‬ ‫شهر‬ ‫تالار‬ ‫‪###‬‬

‫‪‫‪‫‪.‬‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بسته‬ ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫ايلمنو‬ ‫شهر‬ ‫تالار‬ ‫‪.‬‬‫لزوم‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫تماس‬ ‫های‬ ‫شماره‬
‫کل‬ ‫ی‬ ‫شهردار‬
Oberbürgermeister 03677 600-128 ob@ilmenau.de
‫ی‬ ‫شهردار‬
Bürgermeisterin 03677 600-126 bgm@ilmenau.de
‫اصلی‬ ‫دفتر‬
Hauptamt 03677 600-111 hauptamt@ilmenau.de
‫ات‬ ‫مالي‬ ‫اداره‬ ‫مديريت‬
Kämmerei 03677 600-145 kaemmerei@ilmenau.de
Ordnungsamt
Ordnungsamt 03677 600-238 ordnungsamt@ilmenau.de
‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫دفتر‬
Kultur- und Sozialamt 03677 600-343 kultur.sozialamt@ilmenau.de
Bauamt
Bauamt 03677 600-226 bauamt@ilmenau.de
‫ورزش‬ ‫اداره‬
Sport- und Betriebsamt 03677 600-610 sport.betriebsamt@ilmenau.de
: ‫ی‬ ‫رفتار‬ ‫قوانين‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫سؤالات‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬
03677/600 8000
:‫شهرداری‬ ‫کودک‬ ‫مهد‬ ‫مراکز‬ ‫درباره‬ ‫سؤال‬
03677/600 700
، ‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ 4 ‫تا‬ ‫صبح‬ 8:30 ‫ساعت‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫چهارشنبه‬ ‫و‬ ‫دوشنبه‬
، ‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ 6 ‫تا‬ ‫صبح‬ 8.30 ‫از‬ ‫ها‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬
‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ 1 ‫تا‬ ‫صبح‬ 8.30 ‫از‬ ‫ها‬ ‫جمعه‬


از ۱۷ مارچ ۲۰۲۰: انجمن پناهندگان تورینگن در وبسایت خود اطلاعات مرتبط با کوروونا را به زبانهای مختلف در دسترس قرار داده است.

انجمن پناهندگان تورینگن اطلاعات مختلفی‌ را در خصوص کوورونا ویروس گراوری کرده است که در سایت زیر آمده ا‌ند

https://www.fluechtlingsrat-thr.de/corona_mehrsprachige_informationen


۱۷ مارچ سال ۲۰۲۰: تمامی‌ مدارس، کودکستان‌ها و مهد کودک‌ها تعطیل می‌‌باشند.

از امروز تا یکشنبه، ۱۹ آپریل سال ۲۰۲۰، تمامی‌ مهد کودک ها، کودکستان‌ها و مدارس در تورینگن تعطیل میباشند. این تصمیم از جانب وزارت آموزش پرورش و ورزشی نوجوانان گرفته شده است.

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/