اطلاع در مورد ویروس کوورونا در استان تورینگن

فهرست

 1. اطلاعات کلی
 2. اطلاعات چند زبانه تر14.06.2021)

اطلاعات کلی

لطفا از افرادی که به عنوان مناطق خطرناک برای گسترش تاج استفاده می شوند ، مراقب باشید و از تماس مستقیم با آنها برای محافظت از آنها خودداری کنید. سوزاندن برای افراد مبتلا به بیماری های زیر بسیار مهم است:

 • افراد با سن بالاتر از ۵۰ – ۶۰
 • بیماران مبتلا به دیابت ، بیماری های قلبی ، مشکلات تنفسی ، اختلالات دستگاه گوارش و سرطان
 • افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند

اطلاعات چند زبانه تر

آخرین اطلاعات


** اطلاعات به روز در تورینگن (۲۰۲۱.۰۶.۰۲) **

این قوانین از تاریخ ۲۰۲۱.۰۶.۰۲ اعتبار
دارند

بخشنامه‌های کرونا در تورینگن برای اکثر
حوزه‌ها تست اجباری در نظر گرفته ا‌ند

افرادی که به طور کامل ایمن شده ا‌ند و
واکسن زده ا‌ند نیازی به تست گرفتن
ندارند. کودکان زیر ۱۴ سال نیز نیازی به
تست ندارند. کسانی که تماس محدود با
سایرین دارند می بایست تست بدهند

در صورت که تعداد مبتلایان به بالاتر از
۱۰۰ نفر برسد، وزیت به حالا اضطراری بر
خواهد گشت

محدود کردن تماس با سایرین

تعداد مبتلاین زیر ۱۰۰ نفر

در مکان‌های بسته: ۱ خانوار + ۲ فرد دیگر

در مکان‌های سر باز: ۱ خانوار + ۴ فرد دیگر


تعداد مبتلایان زیر ۵۰ نفر

در مکان‌های بسته: ۱ خانوار + ۵ فرد دیگر

در مکان‌های سر باز: ۱ خانوار + ۱۰ فرد
دیگر

تعداد مبتلایان زیر ۳۵ نفر

در مکان‌های بسته: ۱ خانوار + ۱۰ فرد دیگر

در مکان‌های سر باز: هیچ محدودیتی نیست،
تنها توصیه می شود

برنامه‌ها و مراسم

تعداد مبتلاین زیر ۱۰۰ نفر

در مکان‌های بسته: مجاز نیست

در مکان‌های سر باز: مجاز هست در صورت
انجام تست و ثبت نام از پیش (۱۰ روز جلوتر)

تعداد مبتلایان زیر ۵۰ نفر

در مکان‌های بسته: مجاز هست در صورت
انجام تست، امکان پیگیری افراد حاضر شده
و ثبت نام از پیش (۱۰ روز جلوتر)

در مکان‌های سر باز: مجاز هست در صورت
انجام تست و ثبت نام از پیش (۱۰ روز جلوتر)

تعداد مبتلایان زیر ۳۵ نفر

در مکان‌های بسته: مجاز هست در صورت
انجام تست و ثبت نام از پیش (۲ روز جلوتر)

در مکان‌های سر باز: ثبت نام از پیش (۲ روز
جلوتر)

رستوران ها

تعداد مبتلاین زیر ۱۰۰ نفر

در مکان‌های بسته: تعطیل

در مکان‌های سر باز: باز هستند با امکان
پیگیری افراد حاضر شده

تعداد مبتلایان زیر ۵۰ نفر

در مکان‌های بسته: باز هستند در صورت
انجام تست با امکان پیگیری افراد حاضر
شده

در مکان‌های سر باز: باز هستند با امکان
پیگیری افراد حاضر شده

تعداد مبتلایان زیر ۳۵ نفر

در مکان‌های بسته: باز هستند با امکان
پیگیری افراد حاضر شده

در مکان‌های سر باز: باز هستند

فروشگاه ها

تعداد مبتلاین زیر ۱۰۰ نفر

با داشتن تست برای مغازه‌های که اقلام
مورد نیاز برای ما یحتاج روزانه را نمی
فروشند

تعداد مبتلاین زیر ۵۰ نفر

بدون تست

هتل‌ها و مسافر خانه ها

تعداد مبتلاین زیر ۱۰۰ نفر

باز هستند با امکان پیگیری افراد حاضر
شده و دادن تست

تنها ۶۰% ظرفیت خود می توانند پذیرش کنند

تعداد مبتلایان زیر ۵۰ نفر

باز هستند با امکان پیگیری افراد حاضر
شده و دادن تست

تعداد مبتلایان زیر ۳۵ نفر

باز هستند با امکان پیگیری افراد حاضر
شده

سینما، سالن‌های تئاتر و باغ وحش ها

تعداد مبتلاین زیر ۱۰۰ نفر:

در مکان‌های بسته: تعطیل

در مکان‌های سر باز: باز

تعداد مبتلایان زیر ۵۰ نفر

در مکان‌های بسته: باز هستند در صورت
انجام تست با امکان پیگیری افراد مراجعه
کننده

در مکان‌های سر باز: باز

تعداد مبتلایان زیر ۳۵ نفر

در مکان‌های بسته: باز هستند با امکان
پیگیری افراد مراجعه کننده

در مکان‌های سر باز: باز

موزه‌ها و مراکز یادبود

تعداد مبتلاین زیر ۱۰۰ نفر

در مکان‌های بسته: باز هستند در صورت
انجام تست با امکان پیگیری افراد مراجعه
کننده

در مکان‌های سر باز: باز

تعداد مبتلایان زیر ۵۰ نفر

در مکان‌های بسته: باز هستند با امکان
پیگیری افراد مراجعه کننده

در مکان‌های سر باز: باز

استخرها

تعداد مبتلاین زیر ۱۰۰ نفر

در مکان‌های بسته: تعطیل

در مکان‌های سر باز: باز

تعداد مبتلایان زیر ۵۰ نفر

در مکان‌های بسته: باز هستند در صورت
انجام تست با امکان پیگیری افراد مراجعه
کننده

در مکان‌های سر باز: باز

تعداد مبتلایان زیر ۳۵ نفر

در مکان‌های بسته: باز هستند با امکان
پیگیری افراد مراجعه کننده

در مکان‌های سر باز: باز

منبع:
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/neue-corona-verordnung-juni-100.html
https://www.tmasgff.de/covid-19/rechtsgrundlage


قوانین جدید در تورینگن (۲۰۲۱.۰۵.۱۱)

 • در بعضی از قوانین وضع شده از ابتدای آپریل تجدید نظر شده است-
 • این قوانین تأ تاریخ ۳.ام جون اعتبار دارند-

ساده شدن قوانین برای افراد واکسینه شده

 • در مواردی که می‌‌بایست تست منفی‌ کرونا نشان داده می‌‌شده (آرایشگاه ها، فروشندگی، …)، از هم اکنون شامل کسانی‌ که واکسینه شده ا‌ند و بهبود یافته محسوب می‌‌شوند هم می‌‌شود
 • به طور کامل واکسینه شده: ۱۴ روز پس از واکسن دوم ( بسته به نوع واکسن می‌‌تواند متغیر باشد)
 • بهبود یافتگان: گواهی مثبت پی‌.کی.ر یا گواهی از پزشک یا گواهی از یک مقام رسمی‌ دولتی (مدت اعتبار: حداقل برای ۲۸ روز، حد اکثر برای ۶ ماه)

فروشندگی و خدماتی که افراد به فاصله نزدیک از هم قرار می‌‌گیرند

 • فروشندگی و آتلیه ناخن، آتلیه مراقبت و زیبایی‌، آتلیه خالکوبی و سوراخ کردن، و آتلیه برای سلامت و ماساژ یا مراکز جهت آفتاب گیری
 • این مراکز و فروشگاه‌ها تنها در صورتی که تعداد مبتلایان به ثباتی رسیده باشد و زیر ۱۰۰ نفر باشد، می‌‌توانند مجدد فعالیت خود را از سر بگیرند

رستورانها

 • مشتریان می‌‌توانند در باغ‌های آبجو، فضای باز کافه‌ها و در بالکن رستوران‌ها بنشینند
 • این مراکز در صورتی که تعداد مبتلیان زیر ۱۰۰ نفر باشد اجازه دارند باز کنند
 • قسمت بسته و داخلی‌ این مراکز بسته می‌‌مانند
 • مشتریان می‌‌بایست وقت قبلی‌ بگیرند

مراکز توریستی و جهانگردی

 • سپری کردن شب جهت خواب برای مسافرین در هتل‌ها فعلا مجاز نیست
 • در صورتی که تعداد مبتلیان زیر ۱۰۰ نفر باشد: اردوگاه‌ها جهت چادر زدن و خانه‌های تابستانی باز هستند

موزه‌ها و مکان‌های دیدنی‌

 • موضع‌ها مجاز هستند قسمت‌های بیرونی خود را باز کنند برحسب تعداد مبتلایان
 • این قانون شامل سایر مکان‌های دیدنی‌، قلعه‌ها و قصر ها، و بنا‌های یادبود نیز می‌‌شود

مدارس موسیقی

 • در صورتی که تعداد مبتلیان ثابت بماند و زیر ۱۰۰ نفر، می‌‌توانند باز شوند

منابع:
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/corona-verordnung-anfang-mai-100.html
https://www.tmasgff.de/covid-19/rechtsgrundlage


۲۰۲۱.۰۴.۲۳ – قوانین جدید استانی برای ترمز اضطراری

 • از روز جمعه ۲۰۲۱.۰۴.۲۳ این قوانین اجرا می‌‌شوند
 • قانون ۷- روز – تعداد مبتلایان بالای ۱۰۰ تا (درصورتی که در ۷ روز گذشته مجموع تعداد مبتلیان بیش از ۱۰۰ تا در بین ۱۰۰،۰۰۰ شهروند باشد.)

تماس شخصی‌:

 • یک خانواده حد اکثر می‌‌تواند با یک نفر دیگر دیدار داشته باشد.

محدودیت در تردد:

 • رفت و آمد بین ساعت ۲۲ شب تا ۵ صبح ممنوع است.
 • ورزش به صورت انفرادی و تک نفره تنها تا ساعت ۱۲ شب مجاز می‌‌باشد.

مدارس:

 • دو بار در هفته می‌‌بایست تست گرفته شود.
 • کلاس‌های درسی‌ به صورت متغیر است.
 • ۷ – روز- تعداد مبتلیان > ۱۶۵: در این صورت کلاس‌ها به صورت غیر حضوری و از منزل صورت می‌‌گیرد.

فروشندگی برای نیازهای روزانه (به عنوان مثال: سوپر مارکت ها):

 • محدود کردن تعداد مشتریان با ماسک بسته به اندازه فروشگاه

سایر مرکز خرید:

 • ۷- روز – تعداد مبتلایان < ۱۵۰: امکان خرید با وقت قبلی‌، دادن تست و با ماسک
 • ۷- روز – تعداد مبتلایان > ۱۵۰: بسته شدن مغازه ها.

ورزش:

 • در مکان‌های سر باز: ورزش‌های انفرادی با حد اکثر ۲ نفر یا با اعضای خانواده خود مجاز است.
 • ورزش گروهی بدون تماس بچه‌ها تا سن ۱۴ سال در گروه‌های ۵ نفره ممکن هست.

خدمات با رابطه نزدیک فیزیکی‌:

 • خدمات بهداشتی و مشابه آن، آرایشگاه‌ها و پا درمانی در صورت استفاده از ماسک ف‌. ف‌. پی‌. ۲ امکان پذیر است.
 • برای آرایشگاه‌ها و پا درمانی‌ها علاوه بر ماسک باید تست هم داده شود.

رستوران ها:

 • هم چنان بسته می‌‌مانند.
 • تنها امکان گرفتن غذا و تحویل آن هست.

منابع:
https://www.tmasgff.de/covid-19/rechtsgrundlage
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html


۱۴.۰۴.۲۰۲۱ – ورود تنها با جواب منفی تست سریع کرونا

از ۲۰۲۱.۰۴.۱۹ ورود به جلسات تنها با جواب منفی تست سریع کرونا امکان پذیر می‌باشد. مرکزی که تست سریع کرونا را انجام می دهند را می توانید در اعلامیه‌های بعدی پیدا کنید. این تست‌ها به صورت مجانی ارائه می شوند.

دلایل:

 • حفاظت از کارکنانمان
 • افزایش تعداد مبتلایان در محدوده ایلمنو

مورد زیر هنوز اعمال می شود:

 • جهت مراجعه باید وقت قبلی گرفته شود.

در موارد اضطراری، شما میتوانید هنوز از طریق کانال‌های زیر با ما در تماس باشید

 • ایمیل: refugees@iswi.org
 • واتس اپ/تلفن: ۰۵۹۰۲۱۱۳ ۰۱۵۲

ما از هر گونه ناهماهنگی عذر خواهی می‌کنیم!

با کمال تشکر و سلامت و پایدار باشید،
شبکه پناهندگان ایلمنو شما


۱۹.۰۲.۲۰۲۱ – اطلاعات مربوط به کورونا برای ایلمنو و محدوده– ایلم

قوانین جدید در مورد کورونا برای تورینگن (۱۹.۰۲.۲۰۲۱)

این سری جدید قوانین از ۱۹.ام فوریه تا ۱۵.ام مارچ اعتبار دارند

موارد ذکر شده در پایین بلافاصله اجرأ می‌‌شوند

ممنوییت تردد در شب بر داشته شد+

آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی‌ اجازه برگزاری کلاس‌ها را دارند+

مراقبت و پرستاری خصوصی از کودکان تا سن ۱۲ سال برای فرزاندان از حداکثر ۲ خانواده مجاز است+

در شمارش تعداد افراد مجاز در تماس، کودکان زیر ۳ سال مد نظر قرار نمی‌‌گیرند+

سلف‌های دانشجویی در تورینگن باز می‌‌شوند

پوشیدن ماسک پزشکی‌

افراد از ۱۵ سال به بالا باید در مکان‌های زیر ماسک پزشکی‌ بپوشند (می‌ توانید در صورت نیاز به مقررات اعلام شده در ۲۷.۰۱ را مطالعه فرمایید)+

در مراکز خدماتی که در آن تردد عموم هست+

در کلاس‌های تئوری و عملی رانندگی+‌

در جلسات شورای شهر+

باقی‌ موارد در زیر آمده از ۱.ام مارچ اجرا می‌‌شوند

آرایش گاه ها، گل فروشی ها، باغ داری ها+

باز گشایی دبستان‌ها و مهد کودک ها

دبستان‌ها از ۲۲.۰۲.۲۰۲۱ با کلاس‌های حضوری محدود باز هستند+

مهد کودک‌ها باز هستند+

کلاس‌های ۵ام و ۶ام از اول مارچ باز می‌‌شوند+

از کلاس ۷ام اجازه دارند از اول مارچ به کلاس‌های حضوری در مدرسه بروند. مشروط به اینکه: تعداد مبتلایان در هفت روز متوالی‌ زیر ۱۰۰ نفر باشد+

دانش آموزان از کلاس ۷ام می‌‌بایست با ماسک در کلاس‌ها حاضر شوند+

منبع:
https://www.mdr.de/thueringen/neue-corona-verordnung-maerz-100.html
https://thueringen.de/verkuendungen


تعطیلی ‌ها و محدودیت‌ها تا ۷ مارچ تمدید شد

.سالن‌های آرایش از ۱ام مارچ با رعایت موارد بهداشتی دوباره آغاز به کار می کنند

.در مورد باز گشایی مدارس و مهد کودک ها، استانها در روز‌های آینده تصمیم گیری می کنند. در استان تورینگن از ۲۲ام فوریه مدارش و مهد کودک‌ها باز خواهند شد

:سایر محدودیت‌ها نیز برداشته خواهند شد

.در صورتیکه به مدت ۷ روز متوالی، تعداد مبتلایان حداکثر به ۳۵ نفر از هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر شهروند کاهش یابد

.محدوده ایلم حدود ۱۰۰۰۰۰ شهروند دارد

.بنابرین در صورتی که تنها ۳۵ نفر در طی مدت ۷ روز به ویروس کورونا مبتلا شوند، محدودیت‌ها کاهش خواهد یافت

منبع:
https://www.landesregierung-thueringen.de/medien/medieninformationen-zu-covid-19/detailseite/20-2021
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/lockdown-beschluesse-103.html


۰۳. ۰۲. ۲۰۲۱ – اطلاعات مربوط به کورونا برای ایلمنو و محدوده-ایلم

موارد استثنا برای کلاس‌ها در مدارس (۰۳.۰۲.۲۰۲۱)

تعطیلی‌ کنونی مدارس شامل دانش آموزانی که به حمایت و کمک احتیاج دارند، نمی‌شود+

حمایت و کمک‌های خاص شامل دانش آموزن با شرایط زیر می‌‌شود+

به ویژه به تماس شخصی با معلم وابسته هستند

به دلیل شرایط منزل و یا تجهیزات فنی‌ که برای آموزش در منزل نیاز هست در هفته‌های گذشته چه به صورت دیجیتال و چه آنالوگ در دسترس نبوده و یا به سختی قابل دسترسی بوده است.

در هفته‌ها و یا ماه‌های گذشته، تکالیف مدرسه انجام داده نشده است و یا از طریق پشتیبانی‌ زیاد از طرف مدرسه صورت گرفته است.

به علت دوری از مدرسه خود را تهدید می‌‌کنند

نیاز به کمک دارند به علت تفاوت زبان (دانش آموزن با پیشینه مهاجرتی)
.به این ترتیب، از اول فوریه کلاس‌های حضوری برای این دنشاموزان مجاز است +


** تعطیلی از چهارشنبه، ۱۶.۱۲.۲۰۲۰ – وضع شده در تاریخ ۱۵.۱۲.۲۰۲۰ **

در استان تورینگن از تاریخ ۱۶.۱۲.۲۰۲۰ تا ۱۰.۰۱.۲۰۲۱ محدودیت‌های جدیدی در مورد بیرون رفتن وضع شده است. قابل به ذکر است که محدودیت وضع شده اخیر همچنان ادامه دارند.

آپارتمان‌ها و سایر مناطق مسکونی بین ساعت ۵ صبح تا ۱۰ شب تنها تحت دلایل بسیار خاص قابل ترک هستند. این دلایل خاص شامل مورد زیر می شوند:

 • جلوگیری از خطر جانی و جسمی 
 • مورد اورژانسی پزشکی و زایمان  
 • جهت مراقبت و کمک به افراد مریض و افرادی که کمک احتیاج دارند و همینطور  خردسالا
 • مراقبت ضروری و لازم از
 • همراهی افراد در حال فوت 
 • دیدار شریک زندگی
 • مراقبت از بستگان 
 • رفتن به محل کار 
 • عبور از استان تورینگن به صورت گذرگاه جهت رفتن به مقصد مورد نظر 
 • شرکت در مراسم خاص مذهبی در روز‌های تعطیل  
 • مراقبت از حیوانات

  موارد ذکر شده در بالا شامل روز‌های ۲۴ام تا ۲۶ام و نیز در ۳۱ام از ساعت ۱۰ شب تا ۱ام ژانویه ساعت ۱ صبح  نمی شوند.

  منبع:
  https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/COVID-19/Verordnung/20201214_VerschaerfungsVO.pdf
  https://www.mdr.de/thueringen/corona-lockdown-weihnachten-das-gilt-jetzt-regeln-100.html

** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 11/12/2020 9:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۳۹۵
 • تعداد مبتلیان فعال: ۸۴
 • تعداد بهبود یافتگان : ۳۰۴
 • تعداد فوت شدگان: ۷
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۳۱۴۱

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.htm


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 10/08/2020 9:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۲۱۸
 • تعداد مبتلیان فعال: ۸
 • تعداد بهبود یافتگان : ۲۰۳
 • تعداد فوت شدگان: ۷
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۲۷۹

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.htm


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 09/25/2020 13:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۲۱۵
 • تعداد مبتلیان فعال: ۳۴
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۷۴
 • تعداد فوت شدگان: ۷
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۲۶۹

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.htm


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 09/17/2020 9:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۱۸۸
 • تعداد مبتلیان فعال: ۲۶
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۵۵
 • تعداد فوت شدگان: ۷
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۲۰۶

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 09/09/2020 12:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۱۷۱
 • تعداد مبتلیان فعال: ۱۲
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۵۳
 • تعداد فوت شدگان: ۶
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۱۲۲

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 09/02/2020 14:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۱۵۸
 • تعداد مبتلیان فعال: ۱
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۵۱
 • تعداد فوت شدگان: ۶
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۱۱۷

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 08/03/2020 15:00 **

 • تعداد مبتلا شدگان:۱۴۶ 
 • تعداد مبتلیان فعال: ۵ 
 • تعداد بهبود یافتگان : ۱۳۵
 • تعداد فوت شدگان: ۶
 • تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۶۲

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** نگهداری از کودکان و مدرسه از تاریخ ۳۱.ام آگوست (۲۸.۰۷.۲۰۲۰) **

مدارس و مهد کودک‌ها از تاریخ ۳۱.ام آگوست باز میشوند و فعالیت معمول خود را از سر می‌‌گیرند. کودکان و نوجوانان می‌‌توانند به این ترتیب بدون محدودیت تحت نگهداری و تدریس قرار گیرند. برای این منظور، یک برنامه ی سه مرحله‌ای در نظر گرفته شده در صورت مشاهده ی توسعه ی مجدد ویروس کورونا.

اقدام اول: آن نامه رفت و آمد به هدف پیشگیری از ابتلا (سبز)

 • تمامی‌ کودکان و نوجوانان از نگهداری و تدریس کامل بهره مند می‌‌شوند.
 • تمام پرسنل در محل کار حاضر هستند.
 • آیین نامه‌ای از مواردی که جهت جلوگیری از عفونت می‌‌بایست رعایت شوند، تعیین خواهد شد.

اقدام دوم: محدود کردن رفت و آمد در صورت افزایش تعداد مبتلیان (زرد)

 • در صورت دیده شدن یک مورد ابتلا به کورونا در مدارس یا مهد کودک ها
 • مشاهده افزایش محلی یا منطقه‌ای مبتلایان به ویروس
 • در این صورت اقدمات پیشگیرانه بیشتری تدوین خواهند شد.

اقدام سوم (قرمز):

 • افزایش شدید آمار مبتلا شدگان
 • قوانین موقت برای مهد کودک‌ها و مدارس مد نظر قرار خواهند گرفت.

منبع: https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/2020-07-23_Stufenkonzept_Schule_Kita_Pandemie_2020-2021.pdf


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 07/24/2020 9:00 **

تعداد مبتلا شدگان:۱۴۴ *

تعداد مبتلیان فعال: ۶ *

تعداد بهبود یافتگان : ۱۳۲*

تعداد فوت شدگان: ۶*

تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۵۴*

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, 07/18/2020 9:00 **

تعداد مبتلا شدگان:۱۴۳ *

تعداد مبتلیان فعال: ۷ *

تعداد بهبود یافتگان : ۱۳۰*

تعداد فوت شدگان: ۶*

تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۶۹*

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


** بخشنامه کورونا — موارد مهم جهت تطبیق به طور خلاصه (۱۳.۰۷.۲۰۲۰)**

این مورد از تاریخ ۱۶.۰۷.  تا ۳۰.۰۸.۲۰۲۰ اعتبار دارند.

 

 قوانین جهت دید و بازدید آزادتر شده *

  دو بار در روز هر صاحب خانه یا بیمار به مدت دو ساعت میتواند مهمان یا ملاقات کننده داشته باشد +

 

درمکان‌های بسته هنوز اطلاعات جهت تماس و ارتباط با مشتریان باید جمع آوری شود برای *

رستوران ها +

برنامه‌ها درمکان‌های باز +

نمایشگاه، بازارهای خاص +

سالن ها- و استخرهای تفریحی، استخرهای آب گرم، سونا +

موسسات فرهنگی‌ با حضور تماشاچی (موزه ها، تئاتر، سینما و غیره) +

 

تا تاریخ ۳۰ام. آگوست مکان‌های زیر همچنان بسته خواهند ماند *

دیسکوها، کلوب ها +

روسپی خانه‌ها و موارد مشابه +

 

منبع: https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen


** آمار مبتلایان در محدودهایلم, ۰۹.۰۷.۲۰۲۰، ۰۷:۰۰ **

تعداد مبتلا شدگان:۱۳۷ *

تعداد مبتلیان فعال: ۱ *

تعداد بهبود یافتگان : ۱۳۰*

تعداد فوت شدگان: ۶*

تعداد مبتلایان فعال در تورینگن: ۸۹*

منبعhttps://www.mdr.de/thueringen/corona-statistik-zahlen-grafiken-aktuell-100.html


فارسی|دری 05/06/2020


فارسی|دری 03/06/2020


فارسی|دری 29/05/2020


فارسی|دری 15/05/2020


فارسی|دری 13/05/2020


فارسی|دری 08/05/2020


فارسی|دری 06/05/2020


فارسی|دری 20/04/2020


فارسی|دری 16/04/2020


فارسی|دری 14/04/2020


فارسی|دری 08/04/2020


فارسی|دری 03/04/2020


فارسی|دری 02/04/2020


فارسی|دری 31/03/2020


فارسی|دری 30/03/2020


فارسی|دری 27/03/2020


فارسی|دری 25/03/2020


فارسی|دری 23/03/2020


ده مورد ابتلا به ویروس کرونا در منطقه ایلم تایید شده است

چهار مورد جدید ابتلا شناسایی شده است

در مجموع ده نفر و در قرنطینه خانگی به سر میبرند.

[1, 21.03.2020, 18 Uhr] https://www.ilm-kreis.de/Quicknavigation/Startseite/Stand-Samstag-21-M%C3%A4rz-2020-18-Uhr-10-best%C3%A4tigte-Coronavirus-F%C3%A4lle-im-Ilm-Kreis.php?object=tx,2778.5&ModID=7&FID=2778.1947.1

[2, 21.03.2020, 10 Uhr] https://www.landesregierung-thueringen.de/corona-bulletin


** صفحات اینترنتی اطلاعات چند زبان 

WDRforyou

اطلاعات به روز ، از جمله در مورد ویروس کرونا را به زبان های فارسی ، عربی ،انگلیسی و آلمانی در اختیار قرار

میدهد

می توانید از طریق فیس بوک مسنجر اخبار را دنبال کنید

 لینک سایت

https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou

اطلاعات به روز شده روزانه را به زبان ها ارائه می دهد  handbook germany

عربی https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus.html

 انگلیسی: https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus.html

فارسی: https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus.html

پشتو: https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus.html

آلمانی: https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus.html


فرمان عمومی مورخ 19 مارس 2020

این فرمان عمومی تا 19 آوریل 2020 اعمال می شود
تکمیل لیست ممنوع
زمین های بازی کودکان تعطیل هستند و استفاده از آنها مجاز نمیباشد
 تجمعات تصادفی یا توافق شده در پارک ها ممنوع است
 همچنین باید موارد زیر بسته باشند
 آرایشگاه ها
استودیوی تاتو ، پیرسینگ و آرایشی
استودیوهای ماساژ و سلامتی
پیشنهادات اقامتی در اقامتگاه های توریستی برای اهداف توریستی
ولی موارد زیر همچنان مجاز هستند
( تشییع جنازه (فقط در فضای باز و محدود به معدود افراد
 عروسی ها فقط برای زوجین و شاهدها و والدین و فرزندان زوج 
  اهدای خون
   فروش خارج از رستوران 
  گروه بندی درآنجا و حداقل فاصله 1.5 متری بین افراد باید در صف نگه داشته شود
  مشاوره های دوران بارداری

تغییر جدول زمانبندی راه آهن جنوب تورینگن
از روز جمعه 20 مارس تا احتمالاً یکشنبه نوزدهم آوریل 2020
جنوب تورینگن:قطارهای مسیر ارفورت  ایلمناو و رنشتایگ کاهش میابد
قطارها  در شب جمعه / شنبه  و  شنبه / یکشنبه آینده وهمچنین  آخر هفته بین ایلمناو و ایستگاه رنشتایگ کنسل شده و قطار جایگزینی وجود ندارد

چهارمین مورد ابتلا به ویروس کرونا در منطقه ایلم تایید شده است.
خانم 52 ساله ای با علائم آنفولانزا، تست کرونای او مثبت بود. او تحت معالجه قرار گرفته و اداره بهداشت با افرادی که در تماس با این خانم بوده تماس گرفته و آنها در قرنطینه خانگی به سر میبرند

‫‪###‬‬ ‫صبح(‬ ‫‪8:18‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪،‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫مارس‬ ‫‪19‬‬ ‫)‬ ‫هستند‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫همچنان‬ ‫زير‬ ‫موارد‬ ‫‪###‬‬

غذايی‬ ‫مواد‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫ها‬ ‫قصابی‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫نانوايی‬
‫مزرعه‬ ‫و‬ ‫باغی‬ ‫خوراکی‬ ‫محصولات‬ ‫مستقيم‬ ‫عرضه‬ ‫های‬ ‫مغازه‬ ‫و‬ ‫هفتگی‬ ‫بازارهای‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫مارکت‬ ‫سوپر‬ ‫‪،‬‬ ‫نوشيدنی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫ها‬ ‫بانک‬
‫ها‬ ‫داروخانه‬
‫خشکبار‬ ‫و‬ ‫بهداشتی‬ ‫محصولات‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫ی‬ ‫سنج‬ ‫بينايی‬ ‫و‬ ‫شنوايی‬ ‫مراکز‬
‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫های‬ ‫محموله‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫پست‬
‫ها‬ ‫محموله‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫تحويل‬ ‫خدمات‬
‫ا‬ ‫ه‬ ‫شويی‬ ‫خشک‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫لباسشوئی‬
‫خودرو‬ ‫قطعات‬ ‫فروش‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بنزين‬ ‫پمپ‬
‫چه‬ ‫باغ‬ ‫و‬ ‫باغ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصولات‬ ‫و‬ ‫منزل‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫لوازم‬ ‫‪،‬‬ ‫خانگی‬ ‫ات‬ ‫حيوان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫لوازم‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫فروش‬ ‫مراکز‬
‫ها‬ ‫فروشی‬ ‫عمده‬


‫هستند‬ ‫ممنوع‬ ‫يا‬ ‫دسترسی‬ ‫غيرقابل‬ ‫زير‬ ‫موارد‬
‫ها‬ ‫موزه‬ ‫و‬ ‫کنسرت‬ ‫های‬ ‫سالن‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫سينما‬ ‫‪،‬‬ ‫تئاترها‬ ‫‪،‬‬ ‫ديسکوها‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫کلوپ‬ ‫‪،‬‬ ‫بارها‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫کافه‬
‫ها‬ ‫سولاريوم‬ ‫و‬ ‫سونا‬ ‫‪،‬‬ ‫استخرها‬ ‫‪،‬‬ ‫بدنسازی‬ ‫های‬ ‫سالن‬
‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫موسيقی‬ ‫های‬ ‫آموزشگاه‬ ‫‪،‬‬ ‫شوله(‬ ‫هوخ‬ ‫س‬ ‫)فولک‬ ‫بزرگسالان‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کانون‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
‫وحش‬ ‫باغ‬ ‫‪،‬‬ ‫بازی‬ ‫های‬ ‫مين‬ ‫ز‬ ‫‪،‬‬ ‫ورزشی‬ ‫اماکن‬ ‫‪،‬‬ ‫ها‬ ‫کلوپ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گردهمايی‬
‫کازينو‬ ‫و‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫های‬ ‫سالن‬
‫بندی‬ ‫شرط‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫‪،‬‬ ‫ويژه‬ ‫بازارهای‬ ‫‪،‬‬ ‫هنری‬ ‫های‬ ‫نمايشگاه‬ ‫‪،‬‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫مايشگاه‬ ‫ن‬
‫روسپيگری‬ ‫مراکز‬
‫ها‬ ‫خانواده‬ ‫حمايتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫خانوادگی‬ ‫گروهی‬ ‫آموزشی‬ ‫تفريحی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ليه‬ ‫ک‬

‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نسل‬ ‫گردهمايی‬ ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫و‬ ‫مراکز‬
‫سالمندان‬ ‫گردهمايی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫مؤسسات‬
‫جوانان‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫های‬ ‫کلوپ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫جوانان‬ ‫ی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسات‬
‫روزانه‬ ‫مراقبت‬ ‫مراکز‬
‫مشاوره‬ ‫مراکز‬
‫زنان‬ ‫مراکز‬
‫است!‬ ‫ممنوع‬ ‫آزاد‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫تی‬ ‫ح‬ ‫ديدار‬ ‫و‬ ‫گردهمايی‬ ‫توجه‪:‬‬
‫منبع‬
‫‪https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-‬‬
‫‪19/20200319_Erlass_Massnahm_Ausbreiten_Virus_SARS-CoV-2.pdf‬‬


‫‪###‬‬ ‫ظهر(‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫‪5‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪،‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫مارس‬ ‫‪18‬‬ ‫)‬ ‫ايلمنو‬ ‫شهر‬ ‫شهردار‬ ‫‪،‬‬ ‫شولتايس‬ ‫دانيل‬ ‫‪###‬‬

ايلم‬ ‫قه‬ ‫ط‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫کرون‬ ‫ويروس‬ ‫به‬ ‫ابتلا‬ ‫شده‬ ‫تأييد‬ ‫مورد‬ ‫دو‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫آماده‬ ‫امتحانات‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫برای‬
‫‪https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfYoZqRPaZQKH2i8LQ6qUKZ4PZ9R8KVWRG‬‬
‫‪NHBTATKjeaPRw/viewform‬‬
‫ل‬ ‫منز‬ ‫تکاليف‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫برای‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫ديجيتال‬ ‫کمک‬
‫‪buddy@hsf.tu-ilmenau.de‬‬
‫شود‪.‬‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫دوهفته‬ ‫يا‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تازه‬ ‫خبر‪،‬‬ ‫يا‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫موثر‬ ‫بالا‬ ‫اقدامات‬ ‫آيا‬ ‫اينکه‬
‫کنيم‬ ‫حفظ‬ ‫جسمی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فاصله‬ ‫‪،‬‬ ‫باشيم‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫عاطفی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫مهم‪:‬‬
‫است‬ ‫محافظت‬ ‫بهترين‬ ‫بهداشت‬ ‫و‬ ‫فاصله‬
‫است‬ ‫مناسب‬ ‫بسيار‬ ‫لازم‬ ‫فاصله‬ ‫حفظ‬ ‫با‬ ‫طبيعت‬ ‫در‬ ‫هواخوری‬
‫‪

‬‬ ‫‫‪###‬‬ ‫است‬ ‫بسته‬ ‫هاوس(‬ ‫)رات‬ ‫شهر‬ ‫تالار‬ ‫‪###‬‬

‫‪‫‪‫‪.‬‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بسته‬ ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫ايلمنو‬ ‫شهر‬ ‫تالار‬ ‫‪.‬‬‫لزوم‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫تماس‬ ‫های‬ ‫شماره‬
‫کل‬ ‫ی‬ ‫شهردار‬
Oberbürgermeister 03677 600-128 ob@ilmenau.de
‫ی‬ ‫شهردار‬
Bürgermeisterin 03677 600-126 bgm@ilmenau.de
‫اصلی‬ ‫دفتر‬
Hauptamt 03677 600-111 hauptamt@ilmenau.de
‫ات‬ ‫مالي‬ ‫اداره‬ ‫مديريت‬
Kämmerei 03677 600-145 kaemmerei@ilmenau.de
Ordnungsamt
Ordnungsamt 03677 600-238 ordnungsamt@ilmenau.de
‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫دفتر‬
Kultur- und Sozialamt 03677 600-343 kultur.sozialamt@ilmenau.de
Bauamt
Bauamt 03677 600-226 bauamt@ilmenau.de
‫ورزش‬ ‫اداره‬
Sport- und Betriebsamt 03677 600-610 sport.betriebsamt@ilmenau.de
: ‫ی‬ ‫رفتار‬ ‫قوانين‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫سؤالات‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬
03677/600 8000
:‫شهرداری‬ ‫کودک‬ ‫مهد‬ ‫مراکز‬ ‫درباره‬ ‫سؤال‬
03677/600 700
، ‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ 4 ‫تا‬ ‫صبح‬ 8:30 ‫ساعت‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫چهارشنبه‬ ‫و‬ ‫دوشنبه‬
، ‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ 6 ‫تا‬ ‫صبح‬ 8.30 ‫از‬ ‫ها‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬
‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ 1 ‫تا‬ ‫صبح‬ 8.30 ‫از‬ ‫ها‬ ‫جمعه‬


از ۱۷ مارچ ۲۰۲۰: انجمن پناهندگان تورینگن در وبسایت خود اطلاعات مرتبط با کوروونا را به زبانهای مختلف در دسترس قرار داده است.

انجمن پناهندگان تورینگن اطلاعات مختلفی‌ را در خصوص کوورونا ویروس گراوری کرده است که در سایت زیر آمده ا‌ند

https://www.fluechtlingsrat-thr.de/corona_mehrsprachige_informationen


۱۷ مارچ سال ۲۰۲۰: تمامی‌ مدارس، کودکستان‌ها و مهد کودک‌ها تعطیل می‌‌باشند.

از امروز تا یکشنبه، ۱۹ آپریل سال ۲۰۲۰، تمامی‌ مهد کودک ها، کودکستان‌ها و مدارس در تورینگن تعطیل میباشند. این تصمیم از جانب وزارت آموزش پرورش و ورزشی نوجوانان گرفته شده است.

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/


de_DEGerman